Delingstjenesten for hytter, leiligheter og fritidsboliger.

Opplev eierfølelsen
Regelmessig tilgang til din faste hytte
Enkel deling med fast tilgang
Ingen vedlikehold og bedre råd til å gjøre andre ting

Kabina for leietakere

Opplev eierfølelsen

 • Regelmessig tilgang til din faste hytte med enkel kalenderfunkjsjon. 
 • Kommunikasjon med de du deler med i Kabina appen. 
 • Servicetorg med relevante tilbud til deg fra lokale tilbydere.
 • Fast leie betales månedlig. 
 • Bedre råd til å gjøre andre ting. 
 • Ingen vedlikehold.
 • Gratis app.

Kabina for hytteeiere

Trygghet og god økonomi

 • Langsiktige avtaler med 2, 3 eller 4 leietakere.
 • Faste leietagere som rullerer etter innebygget kalender.
 • Rettferdig foredeling av ferier i app.
 • Kabina tar seg av innkreving av leie.
 • Kommunikasjon direkte med leietakere i Kabina appen.
 • Ukentlig oppsyn med rapportering i Kabina.
 • Fast månedlig inntekt hele året.
 • Gratis app.
Del din hytte med flere
Trygghet og god økonomi
Ikke la hytta stå ubrukt
Kabina tar seg av oppsyn og leieforhold
Kabina-appen
Gratis og tilgjengelig for alle

Kabina-appen

Gratis og tilgjengelig for alle

Applikasjon er tilpasset alle enheter som laptop, nettbrett og mobiltelefon. Den kan lastes ned via Google Play (Android) og iTunes (Apple). Appen er gratis og krever kun en enkel registrering for å bli bruker.

Ta kontakt så hjelper vi dere i gang!

Slik fungerer det

0
0
0

Kontakt oss

For mer detaljer

Ta kontakt om det er noe du lurer på eller om vi kan hjelpe deg i gang. fyll inn informasjon nedenfor så tar vi kontakt.