Kabina

Delingsplattformen som gir hytteeiere et enklere hytteliv

Vår forretningside er å hjelpe hytteeiere et problemfritt og enkelt hytteliv. En god hytte kan ikke brukes for mye. 

Gjennom får plattform tilbyr vi den moderne hytteeier og leie ut hytta regelmessig til 1/2/3 andre familier som ønsker å leie fast et sted på fjellet. 

Det er på en måte åremål fordi det er de samme som kommer hver gang og de har samme gode grunn for å ta vare på dine verdier for å ha det hyggelig og fint rundt seg.

Det gir deg en trygghet å vite hvem som bruker hytta og det gir en god samvittighet at hytta brukes. 

Vårt konsept er nytt og uprøvd, men vi tror deling er fremtiden og vi håper dere vil være med oss å dele hytta deres. 

Økonomisk vil det gi dere en stabil inntekt på hytta gjennom hele året. Kabina har som målsetning at det skal være så enkelt og trygt at avtalene strekker seg over 3 år eller mer. 

De populære periodene og feriene vil jo være en utfordring fordi alle vil ha de. Vi tror at vår plattform med en veldig god kalenderfunksjon vil føre til at både eier og leiere kan planlegge så det blir litt til hver. 

Mer informasjon

Kabina-appen har en kalenderfunksjon som gir en god oversikt hvilke uker familien disponerer hytta eller leiligheten i løpet av året. Ikke minst blir høysesongene og ferier fordelt rettferdig i avtaleperioden. Det er med andre ord enkelt å planlegge storby- eller sydenferie den påsken man ikke disponerer hytta.